domenica 26 maggio 2013

Kush nuk lutet për prijësin është mashtrues. Salih el Feuzan.


Ngjitu lart  
Kush nuk lutet për prijësin është mashtrues
Salih el Feuzan


Thotë shejkh Salih el Feuzan Allahu e ruajtë:

“Prej këshillimit të prijësave është edhe lutja që ata të përmirsohen, lutja që ata të përmirsohen, sepse nëse ata përmirësohen edhe populli përmirësohet, lutesh për ta. Nëse shikon një person apo nxënës dijeje që nuk lutet për ta, apo e disaprovon lutjen për ta, dije se ai është mashtrues dhe nuk është këshillues i prijësave.”


Nga komentimi i librit sherhus-sunneh i Imam el Berbeharit, kaseta nr.12 min 01:08
Burimi: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=120667 
Përshtati: Besmir Cacani

Nessun commento:

Posta un commento