lunedì 8 aprile 2013

Përcjellja e fetvave Salih el Feuzan


Përcjellja e fetvave

Salih el Feuzan

Pyetja: Nëse pyetem për një çështje të cilës nuk ia di përgjigjen, por kam lexuar në një libër ose kam dëgjuar në kasetë një fetva. A t’ia them fetvanë pyetësit?
Përgjigja: Po! Thuaj: Filani ka dhënë fetva, dhe mos thuaj: Them unë. Thuaj: Filani ka dhënë fetva apo kam dëgjuar filanin dukë dhënë këtë fetva. Fetvanë ia përcjellë me besnikëri, nëse atë fetva që po e përcjell është nga një dijetar dhe është i besueshëm. Nëse personi prej të cilit po e përcjell fetvanë është prej dijetarëve të beshueshëm, atëherë nuk ka ndonjë problem ta përcjellësh nëse je i sigurtë 100%.

Përshtati: Besmir Cacani

Nessun commento:

Posta un commento