sabato 19 gennaio 2013

Prej shenjave të sinqeritetit tek nxënësi i diturisë


Ngjitu lart  
Prej shenjave të sinqeritetit tek nxënësi i diturisë
http://wahyain.com/forums/showthread.php?t=2888Ka thënë shejh AbduRrahman ibën Hasen ibën Muhammed ibën AbdulUehhab ibën Sulejman et-Temimi, në librin e tij ‘el Matlabu el hamijd fi bejani makaasidi et-teuhid’:

“Prej shenjave të sinqeritetit tek nxënësi i diturisë janë: heshtja rreth çështjeve që nuk i përkasin, përulja përpara Zotit të tij, modestia ndaj krijesave të All-llahut, kujdesi dhe ruajtja nga haramet dhe dyshimet. Ai është i edukuar, nuk merakoset nëse e drejta bëhet e qartë përmes gjuhës së tij apo ndonjë tjetri, nuk del në mbrojtje (të dikujt apo diçkaje pa të drejtë), nuk krekoset, nuk mban mllef, nuk është ziliqar, epshi nuk e merr me vete dhe nuk shkon drejt bukurive të dynjasë”.Përktheu: Besmir Cacani

Nessun commento:

Posta un commento