mercoledì 23 gennaio 2013

Salih el Feuzan


A merret hadithi ehaad në akideh?
Salih el Feuzan

Pyetësi: A merret hadithi ehaad në akide?
Përgjigja: Nëse hadithi është i saktë (autentik), atëherë bëhet e obligueshme që hadithi të merret në akide dhe të tjera (tematika). Kjo sepse është e vërtetuar se hadithi është nga i Dërguari (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem), dhe nuk ka dallim mes hadithit ehaad dhe atij muteuatir, nuk ka dallim sepse hadithi është i saktë. Rëndësi ka saktësia, përderisa hadithi është i saktë atëherë është hak (e vërtetë) dhe duhet vepruar me të, qoftë në akide apo të tjera tematika. Po!

Përshtati: Besmir Cacani

Nessun commento:

Posta un commento